Header Ads

Sunnah Baca Surah Al-Kahfi Hari Jumaat & Malam Jumaat

Sunnah Membaca Surah Al-Kahfi Hari Jumaat & Malam Jumaat

Barangsiapa yang membaca surah Al Kahfi pada malam Jumaat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Kaabah.” [HR. Ad Darimi. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih sebagaimana dalam Shohihul Jami’ no. 6471]
“Barangsiapa yang membaca surah Al Kahfi pada hari Jumaat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumaat.” [HR. An Nasa’i dan Baihaqi. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih sebagaimana dalam Shohihul Jami’ no. 6470]
Dari Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang menghafal sepuluh ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari Dajjal.” [HR. Muslim no. 809]
Dalam riwayat lain disebutkan, “Dari akhir surat Al-Kahfi.” [HR. Muslim no. 809]
Imam Nawawi rahimahullah berkata, “IMAM SYAFIE dalam Al-Umm dan Al-Ashaab berkata DISUNNAHKAN membaca surat AL-KAHFI pada HARI JUMAAT dan MALAM JUMAAT.” [Al-Majmu’, 4:295]

No comments

Powered by Blogger.