Header Ads

Ini Fakta Zakat Fitrah Yang Mesti Anda Ketahui


1. Siapakah Yang Berhak Terima Zakat Fitrah?

Ibnu Abbas radhiallahu anhuma mengatakan, “Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri … sebagai makanan bagi ORANG MISKIN ….”[Hr. Abu DaudL dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani]

2. Apa Yang Dimaksudkan Dengan ‘ORANG MISKIN’

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Orang fakir lebih susah daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta/pendapatan, namun tidak mencukupi, sedangkan orang fakir tidak punya harta/pendapatan sama sekali. Ini adalah pendapat asy-Syafie serta jumhur ahli hadis dan ahli fiqih.” Ini juga pendapat Ibnu Hazm azh-Zhahiri.

3. Apa Dan Berapa Kadar Zakat Fitrah?

Dari Abu Said radhiallahu anhu, dia berkata: “Kami memberikan zakat fitrah di zaman Nabi sebanyak 1 sha’ dari makanan, 1 sha’ kurma, 1 sha’ gandum, ataupun 1 sha’ kismis (anggur kering).” [HR. Al-Bukhari no. 1508 dan 1506, HR Muslim no. 2280]
Bentuk zakat:
– Makanan asasi/ruji (beras, gandum dll)
Kadar:
– 3 kg [Fatwa Al-Lajnah, 9/371, diketuai Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz]
– 2.04 kg [Fatawa Arkanil Islam, hal. 429, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin]

4. Bolehkah Menggantikan Zakat Fitrah Dengan Wang?

Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafie mengatakan TIDAK SAH menggantikan zakat fitrah dengan wang. Anda akan menjumpai majoriti ulama menyatakan hal yang sama tentang permasalahan ini.
Sebahagian kecil orang Malaysia yang kurang tahap kecerdasan minda biasanya akan melabel siapa sahaja yang tidak mengikut Mazhab Syafie sebagai Wahhabi.
Namun kita tidak perlulah mengikut jejak langkah kurang bijak mereka dengan melabel seluruh orang Islam di Malaysia termasuk pusat zakat, pemimpin, Raja-Raja dan Agong sebagai Wahhabi kerana membayar zakat fitrah menggunakan wang.
Apa yang perlu kita lakukan adalah teruskan mendidik dan menyatakan kebenaran dengan sabar dan hikmah tentang perintah supaya membayar zakat fitrah dengan makanan ruji seperti yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wa salam. – Abu Aqif Studio

No comments

Powered by Blogger.