Header Ads

Prosedur dan panduan membeli kenderaan baruSemua orang ingin memiliki kenderaan sendiri. Bergantung kepada kemampuan kewangan sendiri sama ada membeli kenderaan baru atau terpakai. Biarpun membeli kenderaan baru menyeronokkan bukan sahaja dapat menikmati pemanduan secara selesa dan menyenangkan, tetapi jika tidak berhati-hati, kenderaan yang baru dibeli itu akan menimbulkan masalah.


1.Ketika membuat tempahan
 • Tempahan hendaklah dibuat dengan menggunakan cek atau bank deraf. Bayaran tunai tidak digalakkan.
 • Pastikan setiap bayaran yang dibuat diberikan resit rasmi syarikat serta merta sebagai mengakui penerimaan bayaran.
 • Pastikan borang tempahan diisi dengan betul seperti maklumat peribadi, maklumat pinjaman dan maklumat kenderaan.
 • Satu salinan yang lengkap dan ditandatangani hendaklah disimpan oleh pembeli.
 • Pembeli hendaklah membaca dan memahami keseluruhan terma dan syarat yang terkandung dalam borang tempahan.
2.Membuat pinjaman
Ketika memohon pinjaman, serahkan dokumen-dokumen berikut :
 • Salinan borang tempahan rasmi syarikat pengedar.
 • Salinan fotokopi kad pengenalan yang dicatatkan perkataan 'untuk tujuan pinjaman dengan syarikat kewangan' bagi mengelakkan penyalahgunaan salinan tersebut.
 • Salinan fotokopi lesen memandu atau sekeping gambar.
 • Slip gaji terbaru bagi tempoh tiga bulan.
 • Penyata akaun simpanan/semasa/tetap
 • Borang cukai pendapatan.
 • Borang EA.
 • Surat perlantikan tawaran kerja.
 • Borang 9, 24, 49 M & A, resolusi syarikat (jika pembelian oleh syarikat).
Apabila pinjaman telah diluluskan, sila ambil tindakan berikut :
 • Hubungi syarikat kewangan dan sahkan syarat-syarat kelulusan pinjaman seperti dicatatkan dalam surat jaminan seperti jumlah pinjaman, tempoh bayaran, kadar faedah dan jenis atau model kenderaan.
 • Semua dokumen mengenai perjanjian pinjaman ditandatangani di syarikat kewangan.
 • Tidak ada bayaran dikenakan bagi pengendalian proses pinjaman kenderaan.
Pendaftaran Kenderaan
 • Pendaftaran kenderaan hanya boleh dibuat sekiranya :
 • Bayaran penuh harga kenderaan telah dibuat (bagi pembelian tanpa pinjaman).
 • Surat Akujanji dari syarikat kewangan dikeluarkan dan bayaran muka telah dijelaskan sepenuhnya.
Untuk tujuan pendaftaran, kemukakan dokumen-dokumen berikut di Jabatan Pengangkutan Jalan :
 • Salinan fotokopi kad pengenalan pembeli yang disahkan (dicatatkan perkataan ' untuk tujuan pendaftaran kenderaan di Jabatan Pengangkutan Jalan sahaja'.
 • 2 salinan JPJ K1 yang telah lengkap diisi dan ditandatangani oleh pembeli.
 • Borang pelepasan tanggungan JPJ yang lengkap diisi dan ditandatangani oleh pembeli dan juga ditandatangani oleh seorang saksi.
 • Surat jualan dari syarikat pengedar.
 • Dokumen perlindungan insurans yang berkuatkuasa yang diisi penuh dengan butir-butir pembeli dan kenderaan.
 • Surat tuntutan hak milik dari syarikat kewangan.
 • Resit tender nombor pendaftaran (jika ada).
 • Untuk mendapatkan pendaftaran segera, pembeli perlu hadir di Jabatan Pengangkutan Jalan.
 • Bayaran pendaftaran kereta, cukai jalan dan tuntutan hak milik termasuk dalam harga kenderaan yang diisytiharkan.
 • Bayaran tambahan dikenakan bagi kes-kes seperti :
 • Penukaran nombor pendaftaran yang melibatkan pengekalan nombor pendaftaran lama kepada kereta baru.
3.Semasa penyerahan kenderaan
Apabila menerima kenderaan baru, sila pastikan :
 • Kereta tersebut sempurna dan memuaskan.
 • Perkakas dan aksesori lengkap dibekalkan.
 • Buku jaminan diisi dan dicop dengan cop syarikat wakil pengedar dan ditandatangani oleh pembeli.
 • Borang penyerahan rasmi syarikat pengedar kereta hendaklah ditandatangani oleh pembeli dan wakil syarikat pengedar dan satu salinan disimpan oleh pembeli.
 Kredit : ehomemakers 
Sumber Dari KPDN & HEP

No comments

Powered by Blogger.