Trik 15 aluminium foil yang mempunyai pelbagai kegunaanAluminium Foil merupakan sejenis kertas aluminium yang selalu digunakan untuk membakar ikan atau apa-apa saja yang melibatkan memasak makanan yang bakar-bakar.

Kebanyakkan kita mempunyai aluminium foil ini di dapur dan hanya akan digunakan apabila hendak membakar makanan. Kebanyakkan kita tidak tahu bahawa aluminium foil init terdapat pelbagai kegunaan yang hebat.


0 comment... add one now