Header Ads

Kenapa Semakin Tinggi Kedudukan, Udara Semakin Sejuk

Jawapan kepada pertanyaan ini ialah ‘Tekanan Udara’. Apa sebenarnya tekanan udara?
Udara mempunyai jisim dan berupaya menekan udara di bawahnya. Justeru, akibat lokasinya yang lebih rendah udara memiliki kepadatan molekul yang lebih tinggi. Untuk pengetahuan, molekul udara di dataran rendah menjadi lebih padat, sedangkan di dataran tinggi lebih renggang.
Apa hubungkait molekul udara dengan suhu dingin? Semuanya berkaitan dengan Hukum Gerakan Brown (Brownian Motion). Menurut Hukum Gerakan Brown, molekul gas akan terus bergerak sepanjang masa dan menghasilkan tenaga kinetik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di kawasan rendah molekul gas lebih padat berbanding di tempat tinggi.
Sebagai contoh, bayangkan satu ruang yang dihuni oleh 10 orang bergerak bersama-sama tanpa henti. Semestinya pada suatu masa pergerakan menusia tersebut akan berlaku geseran dan sentuhan. Dalam hukum fizik, geseran dan sentuhan akan menghasilkan haba. Bagaimana sekiranya ruang yang sama ditempatkan 100 atau 1000 orang manusia. Pasti lebih banyak geseran dan sentuhan akan berlaku akibat kepadatan tersebut. Begitu jugalah dengan molekul gas di sekitar kita.
Kesimpulannya, semakin tinggi kedudukan sesuatu, tekanan udara semakin kecil dan tenaga kinetiknya juga rendah. Begitu juga dengan pelanggaran antara molekulnya yang berkurangan maka suhu juga turut berkurang seterusnya menjadi lebih sejuk.
Sumber – HowStuffWork

No comments

Powered by Blogger.